Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi

İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ. üretim ve tüm faaliyetlerinde enerji verimliliği için, enerji tüketimini ve enerji üretim/tüketim maliyetlerini azaltmayı, uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı temel amaç edinmiş bir şirket olarak;
1. Enerji yönetim sisteminin, amaç ve hedefleri doğrultusunda enerji performanslarını gözden geçirerek sürekli iyileştirilmelerin sağlanması ve enerji yoğunluklarının düşürülmesini,
2. Sistem ve proseslerin tasarımında ve operasyonel süreçlerinde enerji verimliliğinin ön planda tutulmasını,
3. Enerji ile ilgili yasal zorunlulukları takip edip yerine getirerek, enerji yönetim sistemini; standartlar, uygulanabilir yasal ve diğer şartların gerekliliklerini referans alarak yönetmeyi,
4. Güncel teknolojilerin sürekli takibi ile enerji verimliliği yüksek ürünlerin tedarik edilmesi, bunu destekleyecek hizmet alımlarının en doğru ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini,
5. Çalışanların enerji verimliliği sistemine dâhil edilerek, enerji verimliliği sisteminin gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlanmak için eğitimler verilmesi, fikir ve iyileştirme önerilerinin alınmasını,
6. Paydaşlarımızın enerji verimliliği sürecine dâhil edilerek, enerji yönetim sistemimizin anlaşılmasını ve benimsenmesini,
7. Enerjiyi verimli kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlanmasını,
8. Enerji yönetim sisteminin amaç ve hedeflerine ulaşmak için bilginin ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını,
9. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kademeli bir şekilde arttırarak etkin bir şekilde kullanılmasını,
10. Enerji üretiminde minimum emisyon salınımı ile karbon ayak izini azaltmayı,
11. Şirketin büyüme eğilimi ile orantılı olarak enerji tüketiminin yeni gelişen teknolojiler vasıtasıyla azaltılmasını,
taahhüt eder.