Genel Kurul

Genel Kurul

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

 

 

2023/OLAĞANÜSTÜ

Gündem

Genel Kurul Bilgilendirme Notu

Toplantı Tutanağı

Hazır Bulunanlar Listesi

Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Cevapları

Vekaleten Oy Kullanma

E-Genel Kurul Mevzuatı

Genel Kurul İç Yönergesi