Bağış ve Yardım Politikası

Sermaye Piyasası ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ve toplumsal ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde insani, kültürel, eğitim, sanat, sağlık ve benzeri amaçlar için ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla bağış, yardım ve sponsorluk yapılabilir.


-Bağış ve yardımların üst sınırı her takvim yılı için Genel Kurul tarafından belirlenir.

-Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulur.