Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Prosedürü

ETİK İLKELER VE DAVRANIŞ KURALLARI PROSEDÜRÜ


AMAÇ

 

Bu prosedürün amacı; Şirket çalışanlarının görev ve sorumlulukları kapsamında işlerini yaparken şirket kaynaklarının ve bilgilerinin kullanımı, şirket değerleri, çıkar çatışmaları ve diğer kurumlarla olan ilişkilerde uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek, şirket kurumsal kimliğini korumak, geliştirmek ve şirket çalışanları, iş ortakları, müşteriler, vb. ile şirket arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık, çıkar çatışmasını ve etik ihlalleri engellemektir.

 

KAPSAM

 

Şirket’in temel değerleri ve ilkeleri iş etiği kurallarımıza rehberlik ederken tüm iş ilişkilerimize ve işlemlerimize temel teşkil eden beklentilerimizi, standartlarımızı ve etik uygulamalarımızı oluşturur. “Etik İlkeler ve Davranış Kuralları”, şirketimiz çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken kuralları ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir.

 

UYGULAMA

 

Şirket’in tüm faaliyetleri aşağıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yürütülür. Tüm şirket çalışanları; müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerinde bu genel ilkeleri esas alarak hareket etmelidirler. Etik ilkeler ve davranış kurallarının eylem ve ihlaline yönelik davranışlarda, 4857 sayılı İş Kanunu, ilgili kanun, diğer yükümlülük ve düzenlemeler (Yönetmelik, Prosedür vs.) uygulanır.

 

ETİK İLKELER VE DAVRANIŞ KURALLARIMIZ


 • Güvenli bir iş ortamında, ayrımcılığa izin vermeyerek, birbirimizin kişilik haklarına saygı göstererek çalışırız.
 • Şirket kaynaklarını verimli ve amacına uygun olarak kullanırız.
 • Tüm ticari faaliyetlerimizi ve kayıtlarımızı mevzuata /hukuka uygun gerçekleştiririz.
 • Çıkar çatışmasından kaçınırız.
 • Etik İlkeler ve Davranış Kuralları’na uygun olarak hediye kabul ederiz ve veririz.
 • Yasalarda belirlenen rekabet kurallarına uyar, rakiplerle piyasa koşullarını bozmayacak şekilde rekabet ederiz.
 • Müşteri memnuniyetine önem verir, müşterilerimize ve tüketicilerimize her zaman duyarlı ve dürüst oluruz.
 • Şirket bilgi, varlık ve kayıtlarının doğru hazırlanması için azami özen gösterir, onları gizlilik prensibi içinde korur, menfaat sağlamak amaçlı kullanmayız.
 • Tüm faaliyetlerimizde toplumsal yararı gözetir ve çevreye saygılı davranırız, tüm sorumluluklarımızı yerine getiririz.
 • İşyerinde olduğu kadar işyeri dışındaki sosyal yaşamımızda da şirket hakkında olumsuz kanaat yaratmayacak bir yaşam tarzı benimseriz.
 • İşyerinde ve işbaşında, iş sağlığı ve güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedefleriz.