Ücretlendirme Esasları

Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylıkmaktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçeve dahilinde tanımlanmıştır:

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerden de faydalanılarak şirketin hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanır.

Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınır.

İkramiye: Aylık Ücret’e bağlı olarak hesaplanır ve yılda (4) Aylık Ücret tutarında belirlenen İkramiye toplamı, şirket tarafından belirlenen periyotlara bölünerek iş sözleşmesi süresince ödenir.

Diğer Haklar: Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik vb. yan haklar ve diğer sosyal yardımlar kurumun tanımlanmış politika ve yönetmelikleri doğrultusunda kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanabilir.