Yerleşim Planı

1- Buhar Türbini-Jeneratör2- Kazan

3- Elektrostatik Filtre

4- Baca Gazı Arıtma Ünitesi

5- Baca

6- Kireçtaşı Stok Sahası

7- Kömür Stok Sahası

8- Su Hazırlama Tesisi9- Trafolar

10- Kontrol Binası

11- İdari Bina

12- Şalt

13- Pompa Binası

14- Soğutma Kulesi