Santralin Özellikleri

SANTRALİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile kurulması planlanan İZDEMİR Enerji Santralı yıllık 2.562.000.000 kWh elektrik enerjisini, çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde ulusal iletim şebekesine verecektir. Bu üretim miktarı ülkemizin mevcut yıllık ihtiyacının yaklaşık %1’ine karşılık gelmektedir. devamı>

Teknoloji

TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ

Enerji üretim tesisimizde temiz kömür yakma teknolojilerinden, pulverize kömür yakma teknolojisi uygulanacaktır. Tesisimizde ana yakıt olarak ithal kömür, yardımcı yakıt olarak doğal gaz kullanılacaktır. Kömür, stok sahasından kapalı bantlı taşıma sistemi ile kazana iletilmektedir. Değirmenlerde toz haline getirilen kömür, brülörler aracılığıyla kazanda yakılmaktadır. devamı>

İş Sağlığı Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Planı oluşturulurken, yasal şartlar başta olmak üzere bu alandaki tüm gelişmeler ve özellikle Avrupa Birliği yeni yaklaşım direktifleri esas alınmıştır. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeni yaklaşımlara paralel olarak sadece yasal şartların sağlanması ile yetinilmemiş, risk yönetimi ve risk değerlendirmesi uygulamaları ile sürekli iyileştirme esas alınmıştır. Tüm hazırlıklara ve titizliklere rağmen devamı>

Bizden Haberler

BİZDEN HABERLER

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. faaliyetlerini kamuyla paylaşmakta ve bilgi kirliliğini önlemek amaçlı toplantı ve duyurularını sürdürmektedir. devamı>

NEDEN TERMİK SANTRAL

Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları ile küreselleşme sonucu artan ticaret, enerjiye olan talebi giderek arttırmaktadır. Kalkınmanın, sağlıklı ekonomik büyümenin ve çağdaşlığın itici gücü olan elektrik enerjisinin yokluğu, üretimde ve günlük hayatta büyük sıkıntılara yol açmaktadır. devamı>

TESİSİN ÇEVREYE ETKİSİ

Kullanılacak DeNOx ve Baca Gazı Kükürt Arıtma Teknolojileri ve Elektrostatik Toz Çökeltme Filtreleri ile santralımızda düşük emisyon değerleri garanti edilmektedir. Elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan ana atıkları olan kül ve alçıtaşı, Almanya’ da ve diğer gelişmiş ülkelerin tamamında olduğu gibi, çimento ve alçı fabrikalarında devamı>

SANTRALİN BÖLGEYE KATKISI

Türkiye’nin süperkritik kazanlı yakma teknolojisine sahip nadir santrallarından biri olacak olan tesisimiz hem ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi sağlayacak, hem de bölge ekonomisine önemli katkılarda bulunacaktır. devamı>

izdemir video

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

İzdemir Enerji; enerji üretim kaynaklarını çeşitlendirmek ve sürdürülebilirlik vizyonu adına yenilenebilir enerji olarak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları yapmaya karar vermiş ve yatırımlara başlamıştır.devamı