Kurumsal

KURUMSAL

A. Hakkımızda

Elektrik üretimine olan talep, ülkemizin gelişip kalkınmasını sağlayan her yeni sanayi tesisi ve her bir yeni kullanıcı ile hızla artmaktadır. İhtiyaç duyduğumuz enerjinin kesintisiz olarak sağlanmasını güvence altına alabilmek için yeni ve modern enerji santralleri kurulması gerekmektedir.

Ülkemiz elektrik açığının azalmasında önemli bir rol oynayacağı ve ülkemiz ekonomisine katkısı olacağı inancıyla İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzmir Aliağa’da 350 MW gücünde Süperkritik Termik Santral kurmayı planlamış ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını takiben proje Çin Halk Cumhuriyeti’nden China Machinery Engineering Corporation (CMEC) şirketine ihale edilmiştir. Ancak, gerek ülkemiz ekonomisine olan katkıyı arttırmak ve gerekse yerel iş kaynakları yaratarak istihdamın arttırılması amacıyla sadece kritik ekipmanlar olan süperkritik kazan, türbin-jeneratör ve baca gazı arıtma sistemleri (DeSOx ve DeNOx) anahtar teslim proje olarak ele alınmaktadır. Söz konusu kritik ekipmanların temini ve montajı dışındaki santralin;

• Desalinasyon

• Demineralizasyon

• Elektroklorlama

• Atık Su Arıtma

• Soğutma Kulesi

• Step-up Trafosu ve Şalt (GIS)

• Yardımcı Kazan

• Elektrostatik Filtre

• Analiz Laboratuvarları

• Deniz Suyu ve Atık Su İsale Hattı

gibi yardımcı ünitelerin temini, montajı ve devreye alınma işleri ile santralın inşaat tasarımı ve tüm inşaat işleri ise yerel tedarikçilerden/müteahhitlerden sağlanacaktır. Proje bu yönüyle de ülkemiz ekonomisine katkıyı en maksimum seviyeye çıkarmayı hedeflemiştir.

Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile kurulması planlanan İZDEMİR Enerji Santralı yıllık 2.562.000.000 kWh elektrik enerjisini, çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde ulusal iletim şebekesine verecektir.

İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A. Ş.’nin büyük ortağı İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) uzun hadde mamulleri üretmek amacı ile 1975 yılında kurulmuştur. Modern haddehane tesisleri 1983’te, çelikhanesi ise 1987 yılında işletmeye alınmıştır. Aliağa ağır sanayi bölgesinde 500 bin metrekare’nin üzerinde bir alanda üretimini sürdürmektedir. İDÇ teknoloji, kalitesi ve üretimini daha da ileriye taşımak için, 2006 ve 2007 yılındaki yeni yatırımları sonucunda çelikhane üretim kapasitesini 1.500.000 ton/yıl, haddehane üretim kapasitesini de 900.000 ton/yıl’a çıkartmıştır.

Türkiye’de ark ocakları ile üretim yapan firmalar arasında önde gelen kuruluşlardan biri olan İDÇ, şirket kültürü, çağdaş yönetim prensipleri, nitelikli personeli, kalitesi, güçlü finans yapısı ve ulaştığı yıllık cirosuyla Ege’nin ve Türkiye’nin devleri arasında yerini almıştır.

Grubun ana şirketleri:

• AKDEMİR Çelik Sanayi ve Ticaret A. Ş.

• İDÇ Liman İşletmeleri A. Ş.

• İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A. Ş.

olup temel faaliyet alanları demir-çelik, liman ve elektrik sektörleridir.

Bu noktada İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. sürdürülebilir proje hedefleri çerçevesinde, yatırımların kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve ekonomik enerji ihtiyacını karşılamak üzere İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. uhdesinde İZDEMİR Enerji Santrali’ni hayata geçirmeyi hedeflemiştir.

B. Vizyon-Misyon

Misyonumuz Ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi üreterek bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak bir girişimde bulunurken, çevreye rağmen değil çevreyle birlikte sanayileşmek ilkesiyle çalışmaktır.

Vizyonumuz Endüstriyel yabancı yatırımları da bölgeye çekerek ülkenin gelişmesine katkıda bulunmak, özel sektörde yeni iş alanları yaratarak kişi başına düşen gelirin artmasında rol oynamaktır.