Yenilenebilir Enerji Yatırımları

           Yenilenebilir Enerji Yatırımları

 

  • İzdemir Enerji; enerji üretim kaynaklarını çeşitlendirmek ve sürdürülebilirlik vizyonu adına yenilenebilir enerji olarak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları yapmaya karar vermiş ve yatırımlara başlamıştır. 24,5MWe gücünde GES yatırımı için gerekli yasal izinler alınmış olup GES yatırımı kapsamında bağlantı anlaşması T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu GES yatırımı ile ilgili T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 21.06.2023 tarih ve 555185 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırım teşviki kapsamında %70 indirimli kurumlar vergisi avantajı, Sigorta Primi İşveren Hissesi avantajı(6 Yıl) ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacaktır.

 

  • Ayrıca aynı arazi üzerinde ilave 51 MWe kurulu güç kapasite için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çağrı mektubu onayı verilmiş olup bağlantı anlaşması için gerekli prosedürler başlatılmıştır. Yapılacak yenilenebilir enerji yatırımı toplam  75,5 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşacaktır.