İzdemir Enerji: Geleceğe Enerjimiz Kalsın

İzdemir Enerji: Geleceğe Enerjimiz Kalsın

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı Haziran ayı içerisinde başarıyla gerçekleşti.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/06/2024 tarihinde Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa-İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda % 77 katılımla yapılmıştır.

Toplantıda özetle; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2023 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri 2023 Yılı faaliyetleriyle ilgili ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtım önerisi kabul edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2024 Yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır. Şirketin 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2024 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesinin görevden ayrılması nedeniyle yerine seçilen Yönetim Kurulu üyesi görüşülmüştür. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir. Geri alım programı hakkında bilgi verilmiştir. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

Haberin tamamını görüntülemek için tıklayınız.