Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi

İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ. üretim ve tüm faaliyetlerinde enerji verimliliği için, enerji tüketimini ve enerji üretim/tüketim maliyetlerini azaltmayı, uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı temel amaç edinmiş bir şirket olarak;

 • Enerji yönetim sisteminin, amaç ve hedefleri doğrultusunda enerji performanslarını gözden geçirerek sürekli iyileştirilmelerin sağlanması ve enerji yoğunluklarının düşürülmesini,
 • Sistem ve proseslerin tasarımında ve operasyonel süreçlerinde enerji verimliliğinin ön planda tutulmasını,
 • Enerji ile ilgili yasal zorunlulukları takip edip yerine getirerek, enerji yönetim sistemini; standartlar, uygulanabilir yasal ve diğer şartların gerekliliklerini referans alarak yönetmeyi,
 • Güncel teknolojilerin sürekli takibi ile enerji verimliliği yüksek ürünlerin tedarik edilmesi, bunu destekleyecek hizmet alımlarının en doğru ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini,
 • Çalışanların enerji verimliliği sistemine dâhil edilerek, enerji verimliliği sisteminin gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlanmak için eğitimler verilmesi, fikir ve iyileştirme önerilerinin alınmasını,
 • Paydaşlarımızın enerji verimliliği sürecine dâhil edilerek, enerji yönetim sistemimizin anlaşılmasını ve benimsenmesini,
 • Enerjiyi verimli kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlanmasını,
 • Enerji yönetim sisteminin amaç ve hedeflerine ulaşmak için bilginin ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kademeli bir şekilde arttırarak etkin bir şekilde kullanılmasını,
 • Enerji üretiminde minimum emisyon salınımı ile karbon ayak izini azaltmayı,
 • Şirketin büyüme eğilimi ile orantılı olarak enerji tüketiminin yeni gelişen teknolojiler vasıtasıyla azaltılmasını,


taahhüt eder.