Özel Durum Açıklamaları

26.12.2023 Tarihli IZMDC Pay Geri Alım İşlemleri

25.12.2023 Tarihli IZMDC Pay Geri Alım İşlemleri

21.12.2023 Tarihli IZMDC Pay Geri Alım İşlemleri

20.12.2023 Tarihli IZMDC Pay Geri Alım İşlemleri

14.12.2023 Tarihli IZMDC Pay Geri Alım İşlemleri

14.12.2023 IZMDC Pay Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

23.11.2023 Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.’yi Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşleminin Tescil ve İlanı Hakkında

16.11.2023 Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.yi Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin SPK Onayı Hakkında

09.11.2023 Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

09.11.2023 Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç Bölümü

09.11.2023 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu Hakkında

20.10.2023 Yatırım Teşvik Belgesi Alımı Hakkında

29.09.2023 Bağımsız Denetim Şirketi Seçiminin Tescil ve İlanı

29.09.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı

22.09.2023 Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.yi Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usülde Birleşmesine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında

19.09.2023 Yönetim Kurulu Komitelerinin Oluşturulması

19.09.2023 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

19.09.2023 Bilgilendirme Politikası Hakkında

19.09.2023 Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Esasları Hakkında

19.09.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Sonuçları

11.09.2023 Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımları Hakkında

29.08.2023 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu Hakkında

29.08.2023 Esas Sözleşme 6.Madde Tadiline İlişkin SPK Onayı Hakkında

29.08.2023 Bilgilendirme Politikası

29.08.2023 Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.’yi Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usülde Birleşmesi Hakkında

29.08.2023 Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Esasları

24.08.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

23.08.2023 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

16.08.2023 Esas Sözleşme 6.Madde Tadili

04.08.2023 Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Kurulması

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Paylarının Halka Arzına İlişkin Hazırlanan Fiyat Tespit Raporu

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-7

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-7

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-7

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-6

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-6

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-6

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-6

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-6

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-5

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-4

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-4

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-3

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-2

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-1

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzahname Ek-1

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Paylarının Halka Arzına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Paylarının Halka Arzına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Paylarının Halka Arzına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Paylarının Halka Arzına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname

04.08.2023 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Paylarının Halka Arzına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname