Teknoloji

Teknoloji

Enerji üretim tesisimizde temiz kömür yakma teknolojilerinden, pulverize kömür yakma teknolojisi uygulanacaktır. Tesisimizde ana yakıt olarak ithal kömür, yardımcı yakıt olarak doğal gaz kullanılacaktır.


Kömür, stok sahasından kapalı bantlı taşıma sistemi ile kazana iletilmektedir. Değirmenlerde toz haline getirilen kömür, brülörler aracılığıyla kazanda yakılmaktadır.


Kazan içi yakma sıcaklığı 1.400°C civarında olacaktır. Buhar kazanında elde edilen yüksek basınçlı buhar, konvansiyonel bir buhar türbinini geçerek, buhar türbini ile birlikte çalışan jeneratörün elektrik üretmesini sağlayacaktır. Türbinden çıkan buhar, kondenser sisteminde yoğunlaştırılarak buhar kazanına gönderilecek ve yeniden buhar üretimi gerçekleştirilecektir.


Kazan içerisinde yanma sonucu açığa çıkan baca gazı önce azot oksitlerin giderilmesi için DeNOx ünitesinden sonrasında ise elektrostatik toz tutucu filtrelerden ve devamında ise kükürt dioksit giderme tesisinden geçtikten sonra bacaya yönlendirilecektir. Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile kurulacak olan tesisimizde yıllık 2.664.000.000 kWh elektrik enerjisi üretilip, çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde 380 kV seviyesinde ulusal iletim şebekesine verecektir. Bu üretim miktarı ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık %1’ine karşılık gelmektedir.


Kurulacak olan santral yüksek verimle çalışarak birim enerji üretiminde daha az yakıt tüketimiyle kömürün hem ekonomik hem de temiz bir şekilde kullanımını sağlayacaktır. Uygulanmakta olan benzer sistemler içinde daha az yakıtla daha çok verim alınması mümkün olan bu modern teknoloji sayesinde, tesisimiz Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ nde mevcut tüm çevre kriterlerine uyumlu olarak çalışacak ve hava kalitesini koruma, su kirliliği ve gürültü kontrol yönetmeliklerindeki kriterlere azami derecede uyacak şekilde üretim yapacaktır.


Kullanılacak DeNOx ve Baca Gazı Kükürt Arıtma Teknolojileri ve Elektrostatik Toz Çökeltme Filtreleri ile bu düşük emisyon değerleri garanti edilmektedir. Santralın elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan ana atıkları olan kül ve alçıtaşı, Almanya’ da ve diğer gelişmiş ülkelerin tamamında olduğu gibi, çimento ve alçı fabrikalarında ham madde olarak kullanılacak ve ekonomik değer olarak geri kazandırılacaktır.