Yerleşim Planı

Yerleşim Planı
1- Buhar Türbini-Jeneratör 8- Su Hazırlama Tesisi
2- Kazan 9- Trafolar
3- Elektrostatik Filtre 10-Kontrol Binası
4- Baca Gazı Arıtma Ünitesi 11- İdari Bina
5- Baca 12- Şalt
6- Kireçtaşı Stok Sahası 13- Pompa Binası
7- Kömür Stok Sahası 14- Soğutma Kulesi