İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

Temiz ve çevreye duyarlı enerji üretimi felsefemiz doğrultusunda çevrenin korunması ve santralimizde çalışan herkesin güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalışmasının sağlanması temel ilkemizdir.

İZDEMİR ENERJİ A. Ş. misyonunun ve vizyonunun önemli bir ağırlığını teşkil eden çalışanların sağlık durumlarının korunması ve sürekli iyileştirilmesi politikası başlangıç çalışmaları ile uygulamaya yansımış, alınan olumlu sonuçlar sonrası iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının belirli bir sistematiğe oturtulması kararlaştırılarak İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre (İSGÇ) Yönetim Planı oluşturulmuştur.


İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Planı oluşturulurken, yasal şartlar başta olmak üzere bu alandaki tüm gelişmeler ve özellikle Avrupa Birliği yeni yaklaşım direktifleri esas alınmıştır. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeni yaklaşımlara paralel olarak sadece yasal şartların sağlanması ile yetinilmemiş, risk yönetimi ve risk değerlendirmesi uygulamaları ile sürekli iyileştirme esas alınmıştır.


Tüm hazırlıklara ve titizliklere rağmen, hazırlanmış olan bu plan bir standart format olmayıp varacağımız hedefe ulaşmak için sürekli gelişime açık bir yol ve yöntem önermektedir.


İZDEMİR ENERJİ A. Ş.’nin İSGÇ Politikasını güçlendiren ve hayata geçiren temel prensipleri ve hedefleri;


 • En üst düzeyde paydaş memnuniyetinin sağlanması,
 • Araştırmacı bir kimlikle, montaj, hizmet ve süreç kalitesinin hızlı ve sürekli olarak iyileştirilmesi,
 • Yapılan her işin ilk seferde, en uygun maliyetle, güvenilirlikte ve kaliteli üretilmesi,
 • Tüm çalışanların katılımının özendirildiği, dinamik ve iletişimi kolaylaştıran bir yapının geliştirilmesi,
 • Tüm çalışmalarda bilimin, tekniğin, çevresel koruma bilincinin ve insan sağlığının ön planda tutulması ve sorumlu vatandaşlık davranışının sergilenmesi,
 • Yüksek verimi ve motivasyonu hedefleyen maddi ve manevi ortamların yaratılarak tüm çalışanların mutluluk ve memnuniyetinin sağlanması,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli ortamın yaratılarak çalışma ortamının, mesleki hastalıklar ve iş kazaları açısından minimum risk altında yapılandırılması,
 • Tüm olumsuz çevre etkilerinin oluşmaması ve önlenmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması,
 • Tüm faaliyetlerin, yasal mevzuatlara tam uyum ve bağlılık içerisinde gerçekleştirilmesi,
 • Uygulanan tüm mühendislik, tasarım, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği vb. sistem ve standartlarının sürekli iyileştirilmesi,
 • Doğal kaynakların en etkili şekilde kullanılarak çevre kirliliği konusunda hassasiyet gösterilmesi,
 • İSGÇ konusunda tabi olduğumuz yasal düzenlemelere uyulması; Çevresel Etki Değerlendirmesi raporumuzda belirtilen ve yasal düzenlemelerin de ötesinde olan kontrollerin uygulanması,
 • En az kirlilik yaratan, en az İSGÇ tehlikesi oluşturan süreçler ve iş ekipmanlarını seçerek ve kullanarak kirliliği oluşmadan önlemesi ve tehlikenin yaratılmaması,
 • Yüksek kaliteli yakıt ve ileri teknoloji yakma sistemlerini kullanarak kirliliğin kaynağında azaltılması,
 • Atık suların ve soğutma sularının deniz suyu kalitesini etkilemeyecek şekilde deşarj edilmesi,
 • Baca gazı emisyonlarının, ileri teknoloji arıtma sistemleri kullanarak yasal düzenlemelerin de çok altındaki değerlere çekilmesi
 • Atıkların ayrıştırması, geri kazanımının sağlanması, geri kazanımı mümkün olmayanların ise çevreyi en az etkileyecek şekilde bertaraf edilmesi,
 • Külün ve alçı taşının bertarafında, çevreye artı bir yük getirmeyen ve ülke ekonomisine katkı sağlayan geri kazanım yöntemleri uygulanmasıdır.