Neden Termik Santral?

Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları ile küreselleşme sonucu artan ticaret, enerjiye olan talebi giderek arttırmaktadır. Kalkınmanın, sağlıklı ekonomik büyümenin ve çağdaşlığın itici gücü olan elektrik enerjisinin yokluğu, üretimde ve günlük hayatta büyük sıkıntılara yol açmaktadır.


Elektrik enerjisi tüketimi, ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın en önemli göstergelerinden biridir. Bir ülkede kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi ve/veya tüketimi o ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir. Hızla gelişen ve endüstrileşen bir ülke olarak Türkiye, bugün kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve ekonomik enerji ihtiyacı içerisindedir.


Elektrik üretimine olan talep, ülkemizin gelişip kalkınmasını sağlayan her yeni sanayi tesisi ve her bir yeni kullanıcı ile hızla artmaktadır. İhtiyaç duyduğumuz enerjinin kesintisiz olarak sağlanmasını güvence altına alabilmek için yeni ve modern enerji santralları kurulması gerekmektedir.


Neden Kömür?

Elektrik üretiminde fosil yakıtlar her zaman temel kaynak konumundadır. Kömür ise fosil yakıtlar içerisinde uzun zamandır tüm dünyada en temel enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır ve kullanılmaya da devam edilecektir. Aşağıdaki grafikten görülebileceği gibi dünya genelinde 2009 yılı itibariyle elektrik üretiminde fosil yakıtların toplam payı % 67.1 mertebesinde olup, bunun içinde başlıca kaynak olan kömürün payı %40.6’dir. Artan çevre duyarlılığı sonucunda gittikçe katılaşan emisyon sınır değerlerine rağmen gelişmekte olan temiz kömür teknolojileri sayesinde kömür elektrik üretimindeki egemenliğini hala korumaktadır.