Santralin Bölgeye Katkısı Ne Olacak?

Türkiye’nin süperkritik kazanlı yakma teknolojisine sahip nadir santrallarından biri olacak olan tesisimiz hem ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi sağlayacak, hem de bölge ekonomisine önemli katkılarda bulunacaktır.


Üç yıllık inşaat süresince yaklaşık 1000 kişiye iş imkanı sağlayacak olan bu proje, işletme aşamasında ise 40 yıl boyunca yaklaşık 300 kişiye doğrudan olmak üzere, yardımcı ve hizmet sağlayıcı şirketler ile birlikte toplamda yaklaşık 500 personele iş imkanı sağlayacaktır.


Bölgede sağlanacak sürekli, güvenilir ve kaliteli elektrik enerjisi üretimi, endüstriyel yabancı yatırımları da bölgeye çekerek, ülkenin gelişmesine katkıda bulunacak, özel sektörde yeni iş alanları yaratacak, kişi başına düşen gelirin artmasında rol oynayacaktır.


Toplam yatırım maliyeti 350.000.000 USD ve ekonomik ömrü 40 yıl olan santralımızın, sadece ülkemiz ekonomisine büyük bir kaynak girdisi sağlamış olmanın yanı sıra, sınırları içinde yer aldığı Aliağa bölgesine de ekonomik hareketlilik sağlayacaktır. Zira, proje kapsamında kullanılacak inşaat malzemeleri, ekipmanlar, vb. teçhizatların bölgeden temin edilmesine özen gösterilecektir. Dolayısıyla projeden inşaat malzemelerini temin edip satan firmalar, makine-ekipman satan ve kiralayan firmalar, bu ekipmanlara bakım yapan firmalar, yemek ve gıda firmaları, vb. sektörlerin olumlu yönde etkilenmesi ve proje süresince bölge ekonomisinde bir canlılık olması beklenmektedir.